Start
Info Länkar

Start » Företaget » Info


Vad kostar ett småskaligt vindkraftverk för lantbruk

Ett prisspann kan man redovisa, men att svara exakt pris är omöjligt. Varje projekt är unikt. Speciellt stora verk innebär mer administrativt arbete såväl som större installationsarbete med entreprenadmaskiner t ex. Har man kunskapen och möjligheten att styra vissa delar själv, är det möjligt att spara rätt mycket pengar. Placeringen av ett verk är avgörande. Berg eller åkermark? Borrning eller gjutning av stort fundament? Frågorna och möjligheterna är många. Ser man på ett verk i storleksordningen, 45 kWh och med ett torn som är 36 meter krävs mycket förarbete. Det är stora, tunga delar att arbeta med som oftast kräver maskiner lämpliga för ändamålet. Planering och grundarbetet är alltså det som gör att ett projekt kan bli lönsamt. Speciellt i dessa kostnadskrävande investeringar. Att försöka hitta en så lämpligplats som möjligt då det gäller åtkomst med maskiner för resning etc är avgörande för att hålla ner kostnaderna.

Trots stor investering är detta dock en säker investering som kan betala sig på kort tid, förutsatt bra placering vad gäller resning och vindförhållande. De senaste 10 åren har energipriset ökat med ca 9% i genomsnitt.

Reglerna från energimyndigheterna är inte fastslagna i sin helhet ännu. Ersättning samt skattepålagor diskuteras. Ett förslag  om nettomätning har diskuterats men är ännu inte färdigdiskuterat. Man bör räkna med en insats på 1 - 1,5 miljoner kronor för ett verk på 45 kWh. Och det intressanta är att det kan vara avbetalt och generera vinst redan efter 7-10 år. Men man skall räkna med 10-12 år. Detta är ändå en snabb payoff-period sett i sin helhet. Ser man till kostnadsökningar på energi i ett globalt perspektiv, och speciellt de två senaste åren så är det en mycket intressant investering för de som har plats för ett vindkraftverk. Nu har dessutom energiskatten höjts från årsskiftet, från 28 öre/kWh till 38 öre.

Vad gäller de mindre verken upp till 3 kW som vi säljer, är reglerna annorlunda och priserna likaså. Vingbladen på dessa är under 3 meter, stolparna är runt 12 meter vilket gör att det inte blir nödvändigt att ansöka om bygglov. Priset kommer troligen att ligga mellan 60,000 - drygt 100,000 kr för ett komplett verk med motorstyrda solceller dessutom. Så kallade hybridverk. Tillsammans med en värmepumpanläggning blir effekten mycket god vad gäller energiutnyttjandel.

Vi hjälper er med hela projektet om så önskas.


© ETV ENERGY 2010 Vindkraft - Solenergi