Start
Solardesign Degerenergie AS Sundaya International PVE

Start » Produkter » Solenergi » Leverantörer » Sundaya International

Sundaya International

 

Sundaya International är världsledande inom solcellsbaserade belysningslösningar för områden med dåligt eller ej existerande elnät.Grunden till Sundaya International lades av Shell i början av 1990-talet, men företaget köptes därefter av ledningen. Företagets huvudkontor och R&D avdelning är baserade i Singapore och tillverkningsenheter finns i både Indonesien och Kina. Idag har de startat ett bolag i Sverige som tar hand om all kommunikation, service och support, Sundaya Nordic AB. De har valt ETV Energy som återförsäljare av sina produkter, solceller i ett intelligent system.

 

   
 
 

Nu blir det enklare att skaffa en egen solcellsanläggning. En ny mikro-omformare gör att du lätt kan komma igång och sedan enkelt bygga ut din egen anläggning.

En ny typ av omformare för solceller lanseras nu på den skandinaviska marknaden. En omformare behövs för att omvandla likström till växelström. Tidigare har de minsta omformarna för solcellsanläggningar haft en kapacitet på 0,5 kW. För att utnyttja hela kapaciteten behövs det flera
solcellspaneler. Med en mikro-omformare monterad på baksidan, får istället varje panel sin egen omformare.

Detta skapar bland annat följande fördelar:

• En installation kan vara så liten som en enskild panel och sedan byggas ut efter behov. Då varje panel får en egen omformare kan systemet byggas ut med olika typer av paneler från skilda fabrikat. Detta är mycket problematiskt i traditionella system med centralomformare. I underhållssyfte är detta även en stor fördel om enskilda paneler skadas.

• Uteffekten från systemet maximeras genom att omformarens Maximum Power Point Trackingalgoritm bara arbetar mot en panel. Skuggade, smutsiga eller skadade paneler kan inte påverka effektiviteten på resten av systemet.

• Varje mikroomformare rapporterar, via det lokala elnätet, aktuell status till en centralenhet som i sin tur redovisar statistik för varje enskild panel på en privat webbsida. (Tillbehör)

• Personsäkerheten vid installation och underhåll blir högre då likspänningen från solpanelen, som inte går att stänga av, enbart går den korta vägen från panelen till mikro-omformaren. Den maximala spänningen i systemet blir även betydligt lägre eftersom panelerna inte kopplas i slinga.

      

Involar Microinverter


        Produkt SOLCELL med Microkonverter
        Fabrikat CEEG
        Modell Polycrystalline
        Effektuttag 230 Wp, kWh full solinstrålning
        Anslutning till elnät Microkonverter

        Exklusive montering och anslutning;

       Pris  4.895 kronor 

 

 

© ETV ENERGY 2010 Vindkraft - Solenergi