Start
Vindkraftverk Solenergi Värmepumpar

Start » Produkter » Solenergi

Solenergi

En av de mest intressanta energiformerna. Solenergin kan tas till vara aktivt eller passivt. Passiv placering får man exempelvis genom att ha konstant placering på cellerna avseende på solens position. Vi använder oss av teknik som gör att cellerna följer solen under dygnet, vilket gör att effektuttaget ökar radikalt. En solcell är uppbyggd så att solens strålar skapar en spänning. Strömmen kan lagras i ett batteri eller användas direkt, exempelvis till belysning.
För att få normal effekt, bör solfångarna och solcellerna vara vända åt söder och luta cirka 40° i förhållande till marken. Taket är därför en mycket lämplig plats att montera solfångarna och solcellerna på. Men vill man få maximal effekt, använder man sig av våra solföljare. Vi arbetar med det bästa systemet som finns på marknaden då det gäller solföljare, Degerenergie AS, ett tyskt system som är världsledande.

Vi är återförsäljare av solceller från välkända tillverkare, Svenska Solar Design såväl som Asiatiska Sundaya Nordic AB.

 

 

 

 

Nätanslutning?

Köp en mikro-omformare.

 

Kort fakta om Involar-Mikroomformare

En traditionell solpanelsinstallation består av en eller flera slingor av seriekopplade solcellspaneler som kopplas till en central omformare. Omformaren använder en s.k. Maximum Power Point
Tracking-algoritm (MPPT) för att hitta den optimala arbetspunkten för slingan av paneler. En panel som presterar sämre än de andra i samma slinga, t.ex. en delvis skuggad panel, sänker prestandan på hela slingan.
I en installation med mikroomformare placeras en omformare på baksidan av varje panel. Omformarna kopplas i slinga, direkt till elnätet. MPPT-algoritmen arbetar bara på en panel.

En skuggad eller skadad panel påverkar inte intillggande paneler.


Fördelar med mikroomformare i jämförelse med traditionella, centrala omformare:

• Det går enkelt att göra installationen på taket spänningslös, för säkrare miljö vid t.ex. service och underhåll.
• Systemet kan på ett enkelt vis byggas ut genom att helt enkelt koppla in fler paneler med omformare.
• Övervakning av prestanda på panelnivå till skillnad från strängnivå som är fallet med central omformare.
• Då varje omformare bara jobbar mot en panel så går det att ersätta en skadad panel med en annan modell, vilket är svårt med en central omformare.

 

      Läs mer om vårt erbjudande....

 


© ETV ENERGY 2010 Vindkraft - Solenergi