Start

Start » Miljöpolicy

Miljöpolicy

 

• ETV Energy Groups ambition är att skydda miljö och främja en hållbar utveckling genom att sprida och utveckla vår miljökompetens inom området förnybar energi.

• ETV Energy Group informerar, utbildar och påverkar våra kunder till insikt att naturens egen energikälla solen är vår viktigaste tillgång som ger oss energi för uppvärmning och konsumtion med minimal miljöpåverkan.

• ETV Energy Group kommer alltid arbeta med resurssnåla metoder samt se miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbetet.

• ETV Energy Group betraktar lagar och förordningar som minimikrav och ständigt bedriva förbättringsarbete utifrån samhällets och våra kunders uppställda miljömål.

• ETV Energy Groups personal skall känna till och följa uppsatta instruktioner för företagets miljöarbete och löpande genomgå miljöutbildning.

• ETV Energy Group skall, genom att alltid sträva efter så miljövänliga produkter som möjligt, påverka våra leverantörer och förebygga framtida föroreningar.

• ETV Energy Group skall ha miljöaspekten i åtanke vid planering av våra entreprenader och alltid arbeta för att minska och effektivisera våra transporter och resor.

• ETV Energy Group skall källsorter och ta hand om miljöfarligt avfall på det sätt det föreskrivs i lagar och förordningar.

El & Energiteknik Väst AB / 2010

 PO Kallies / VD

Miljödiplomerat företag

Miljödiplomerat företag 2010

 


© ETV ENERGY 2010 Vindkraft - Solenergi