Start
Hannevind Vindkraft AB Windforce HybridEnergy

Start » Produkter » Vindkraftverk » Leverantörer » Hannevind Vindkraft AB

Hannevind Vindkraft AB

 

Hannevind Vindkraft AB tillverkar och säljer små vindkraftverk, gårdsverk
till lantgården, företaget eller villan.
El produktionen från dessa småskaliga vindkraftverk är, från 8-10 000 kWh/år för det minsta verket, och 60-100 000 kWh/år för det största verket. Hannevinds vindkraftverk har en kraftfull konstruktion, vilket innebär att verket tål hårt klimat. Styrsystemet är avancerat och ser till
att alla de krav på funktion och säkerhet som krävs för små vindkraftverk uppfylls till 100%
enligt standarden EN 61400-2

Hannevinds vindkraftverk, egna master och tillbehör är tillverkade, testade och monterade i Sverige
enligt nedanstående standarder.
Verken är CE-märkta och uppfyller kraven enligt AMP för anslutning till elnätet. Hannevinds vindkraftverk levererar 3 Fas 400V 50Hz, vilket medför att inga omvandlare, inverterare eller batterier behövs, detta i sin tur ger en mycket hög verkningsgrad och driftsäkerhet.

Hannevinds vindkraftverk tillverkas och säljs direkt från fabriken i Kristianstad eller via ETV Energy på Västkusten. Det betyder att det är fullständig kontroll på hela beställningen, från tillverkning till montering.
Den första prototypen till Hannevinds vindkraftverk monterades redan sommaren år 2000 och fungerade utan några större problem under de nästan åtta år testerna pågick, de mätvärden och effektkurvor vi då fick fram ligger till grund för dagens vindkraftverk.

Hannevinds Vindkraftverk levereras idag till hela världen. Idag har amerikanska armén Hannevinds vindkraftverk för test. Isländska regeringen har visat sitt intresse genom att installera Hannevinds vindkraftverk på Island. Trots detta arbetar Hannevind oförtrutet på med forskning och utveckling. Säkerheten har alltid högsta prioritet under tillverkningen av vindkraftverk och mastval. 
Eftersom vi tillverkar vindkraftverk och programvara lokalt i Kristianstad, har vi extremt korta åtgärdstider vid eventuella lagändringar eller tillverkningsfel.

För att inte orsaka person eller egendomsskada stoppas alltid våra verk automatiskt vid storm eller andra onormala driftförhållanden, detta kan inte påverkas av ägaren själv utan styrs helt och hållet av programvaran. Produkterna kräver minimalt med underhåll och har en beräknad
livslängd på över 20 år.

 

 

 

Produktblad för nedladdning. Från vänster 5,5, 11, 15, 22 samt 30 kW.

      

För mer info, besök hannevind.com

Kontakta ETV Energy för prisförfrågan.  

       

 


© ETV ENERGY 2010 Vindkraft - Solenergi