Start
Vindkraftverk Solenergi Värmepumpar

Start » Produkter » Vindkraftverk

 

Vindkraft

 

Vi har valt att arbeta företrädesvis med svenskutvecklade produkter inom Vindkraftverk och Solcellsteknik. Både med vertikala vindkraftverk såväl som med den mer traditionella typen vindkraftverk med tre vingblad. Tillverkarna har tester på effektavgivandet och en bevisad kvalitet. Vad gäller verk från Asien har vi valt att arbeta med representanter till vindkraftföretag som vill lansera sig på den europeiska marknaden och som av naturliga skäl har total insyn i tillverkningsprocessen och kan ge tydlig information om avgiven effekt vid givna punkter. Även här är tester och bevisad kvalitet av högsta prioritet. Närheten till tillverkarna är naturligtis en fördel. Ger möjlighet att snabbt få ta del av alla uppdateringar som sker inom teknik och eventuell mekanik. För att få samma möjlighet med de verk som produceras i Asien, har vi därför valt arbeta med företagens Svenska representanter.

Ring eller skicka in ett mail så får vi diskutera dina förutsättningar. I sådana här affärer anser vi den personliga kontakten viktig. Relationen mellan leverantör och kund skapas långsiktigt, vilket vi är mycket måna om. Du skall vara vår kund länge och då föredrar vi den personliga kontakten och mötet.

Om du vill ha mer information om de vi samarbetar med, tryck på respektive logotype så kommer du till våra leverantörer av vindkraftverk.

 


 

 
 
 
 
 

© ETV ENERGY 2010 Vindkraft - Solenergi